Instytut Badan i Rozwoju FULCO
 • Realizuje ambitne projekty badawczo – rozwojowe.

  Uczestniczymy w prestiżowym konsorcjum badawczo–rozwojowym i wraz z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi zrealizowaliśmy m.in. projekt, którego celem było stworzenie mikroukładowego urządzenia do monitoringu funkcji życiowych ludzi w warunkach dynamicznych. W konsorcjum odpowiadaliśmy za studium wykonalności projektu, ostateczną formę rozwiązań, ich funkcjonalność i wygląd oraz ich wdrożenie na rynek.

  Obecnie realizujemy projekt polegający na stworzeniu urządzenia do bezinwazyjnej diagnozy oparzelin i trudno gojących się ran.

 • Wdraża i komercjalizuje nowe produkty na rynku.

  Grupa Kapitałowa FULCO, do której należy Instytut Badań i Rozwoju FULCO specjalizuje się w procesie projektowania, produkcji i wdrażania na rynek nowych produktów z dużą wartością dodaną pod własnymi, w pełni polskimi markami. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w procesie projektowania rozwiązań, które spełniają najwyższe oczekiwania rynku, jak również realizowania dla nich spójnego procesu marketingu oraz budowania sprzedaży.

 • Zespół posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w innowacji.

  Wśród pracowników Instytutu Badań i Rozwoju FULCO znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem w tematyce innowacji, automatyzacji i mechanizacji, a wśród współpracowników - profesorowie czołowych polskich uczelni technicznych, medycznych i wojskowych.

 • Należy do Grupy Kapitałowej FULCO.

  Grupa Kapitałowa FULCO powstała w 2003 roku i w portfolio swoich spółek i projektów biznesowych uczestniczy na rynku medycznym, budowlanym, projektowym, motoryzacyjnym, głównymi kompetencjami grupy jest projektowanie inżynieryjne, tworzenie i zarządzanie technologią, a także produkcja własna i skoordynowana. Wszystkie rozwiązania i produkty trafiają na rynek pod markami własnymi grupy.